Hej slöjdare!

Vill du vara med och välkomna nyankomna asylsökande med din slöjd? Har du tänkt på hur förvirrande det är att tvingas att lämna sitt hemland och komma till ett helt nytt land? Har du tänkt på hur du kan stödja dem under den kommande vintern? Vill du delta i slöjdträffar där vi kan mötas, slöjda och prata om vad som helst?
 
Slöjd Stockholm samarbetar med studieförbundet Ibn Rushd för att organisera slöjd- och hantverksevenemang för nyanlända asylsökande. Verksamheten kommer att bedrivas på flera olika sätt med riktade insatser för barn, unga och vuxna. Syftet är att asylsökande ska få träffa oss som redan bott här ett tag, som förstår samhället och därmed kan ge en god introduktion till hur det är att leva i Sverige. Samtidigt ska vi lära mer om våra nya vänner. I det här projektet är slöjd och hantverk en metod som skapar utrymme för goda samtal.

För att göra det vill vi nå utövare inom slöjd- och hantverk som talar flera språk. Här är en enkät där vi gärna vill att du som kan ett hantverk och talar arabiska, dari, tigrinja, farsi eller somaliska svarar. Om du är intresserad av att arbeta som volontär i projektet så är det extra intressant. Vi organiserar nu några evenemangen som sker från till mitten av februari 2016. Vi ska kontakta er även gärna om vi har andra liknande projekt i framtiden för att vår målsättning är att skapa så mycket verksamhet som möjligt för dem som söker asyl.

Slöjd Stockholm är samlingsnamnet för Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns museum och arbetar med att bevara, främja och utveckla slöjden i länet.

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla. Studieförbundet har varit självständigt sedan 2008 och vi har en rikstäckande verksamhet från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Vi vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället.

Slöjd Stockholm och studieförbundet Ibn Rushd är mycket tacksamma för din insats och hoppas att du vill ta dig tid att besvara enkäten.

Hälsningar,
Slöjd Stockholm
Ibn Rushd
(kontaktinformation på sista sidan)

T