3% of survey complete.

Denna rapportfunktion riktar sig till alla som fött upp en eller flera kullar kattungar efter sibiriska hon- och hankatter.

Det är enbart den person som stått som ägare för kullen som ska fylla i rapporten. Har du som är uppfödare använt dig av fodervärd så är det alltså du som uppfödare som ska rapportera in.

Rapporten är en del i arbetet att kartlägga hälsan hos rasen och syftet är att ge en bild av hur förlossningar och kattungarnas första tid ser ut inom vår ras. Rapporten kan fyllas i helt anonymt om man så önskar och fylls i en gång per kull man haft.

Resultatet av samtliga rapporter kommer att sammanställas årligen och redovisas i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på SäSK hemsida.

Notera alltså att alla är välkomna att fylla i rapporten men resultaten kommer enbart delges SäSK medlemmar. Är du inte medlem än är du varmt välkommen att bli det!

Question Title

* 1. Jag försäkrar att jag tagit del av och förstått ovanstående information

T