3% of survey complete.

Denna rapportfunktion riktar sig till alla som fött upp en eller flera kullar kattungar efter sibiriska hon- och hankatter.

Det är enbart den person som stått som ägare för kullen som ska fylla i rapporten. Har du som är uppfödare använt dig av fodervärd så är det alltså du som uppfödare som ska rapportera in.

Rapporten är en del i arbetet att kartlägga hälsan hos rasen och syftet är att ge en bild av hur förlossningar och kattungarnas första tid ser ut inom vår ras. Rapporten kan fyllas i helt anonymt om man så önskar och fylls i en gång per kull man haft.

Resultatet av samtliga rapporter kommer att sammanställas årligen och redovisas i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på SäSK hemsida.

Notera alltså att alla är välkomna att fylla i rapporten men resultaten kommer enbart delges SäSK medlemmar. Är du inte medlem än är du varmt välkommen att bli det!

Jag försäkrar att jag tagit del av och förstått ovanstående information

Question Title

* 1. Jag försäkrar att jag tagit del av och förstått ovanstående information

T