Är arbetet som konsult något som passar dig? Vilken typ av konsultföretag skulle i så fall passa dig bäst?

Question Title

* 1. Vilket påstående stämmer bäst?
A
För mig är det viktigt med en anställning där det finns konkreta arbetsuppgifter med tydliga mål, och rutiner.
          B
För mig är det viktigt att jag har mycket stort inflytande över arbetsuppgifter och vilka projekt jag jobbar med.

Question Title

* 2. Vilket påstående stämmer bäst?
A
För mig är det viktigt att vara delägare och ta ansvar för det företag jag arbetar på.
          B
För mig spelar det mindre roll att vara delägare och ta ansvar det företag jag arbetar på.

Question Title

* 3. Vilket påstående stämmer bäst?
A
För mig det viktigast att ha en garanterad lön som jag får oavsett hur företaget går.
          B
Jag har inga problem med att min lön är flexibel efter hur det går för företaget.

Question Title

* 4. Vilket påstående stämmer bäst?
A
Jag trivs bäst i en grupp där jag känner mig trygg och vi jobbar tillsammans på vår gemensamma arbetsplats.
          B
För mig är arbetsuppgifterna och projekten mycket viktigare än trygghet och gemensam arbetsplats.

Question Title

* 5. Vilket påstående stämmer bäst?
A
Jag vill vara mycket delaktigt i vilka arbetsuppgifter och projekt jag arbetar med. Jag tar ansvar för försäljning och tar hjälp när jag behöver det.
          B
Jag vill fokusera helt på mina arbetsuppgifter och projekt. Jag vill helst att andra sköter försäljning och beslutar om mina projekt.

Question Title

* 6. Vilket påstående stämmer bäst?
A
Min passion är så stark att jag både avslutar och söker nya arbetsuppgifter och projekt som jag vill arbeta med.
          B
Bra kollegor och en bra arbetsplats är för mig mycket viktigare än vilka arbetsuppgifter och projekt jag arbetar med.

Question Title

* 7. Vilket påstående stämmer bäst?
A
Jag uppskattar att det finns en tydlig styrning med tydliga mål, målsamtal och fördelning av arbetsuppgifter.
          B
Jag uppskattar en arbetsplats där jag är lika ansvarig som alla andra för mål, målsamtal och fördelning av arbetsuppgifter.

Question Title

* 8. Vilket påstående stämmer bäst?
A
För mig är det viktigt att det är mer lönsamt för mig när jag skapar mer värde och fakturerar mer i mina uppdrag.
          B
För mig är det viktigt att företaget ser mitt värde och ger mig en bra fast månadslön baserat på detta.

Question Title

* 9. Vilket påstående stämmer bäst?
A
Bra och erfarna kollegor ger mig bättre möjlighet att både hitta och genomföra lönsamma projekt med bra timarvode.
          B
Jag har själv bäst möjligheter att både hitta och genomföra lönsamma projekt med bra timarvode.

Question Title

* 10. Vilket påstående stämmer bäst?
A
För mig är det viktigt med fasta arbetstider så att jag kan planera min fritid efter det. Jag skiljer på arbete och fritid.
          B
För mig är fritid och jobb en del av en helhet. Arbete, familj och hälsa är alla viktiga delar som jag vill själv prioritera fritt mellan.

Question Title

* 11. Ange namn och mejladress ditt vi ska skicka resultatet.

T