Stockholm 13 oktober 2016 9.00-16.30

För att samla aktörer inom energieffektiva storkök bjuds du in till ett heldags klustermöte. Mötet kommer ordnas som ett open space-möte där deltagarna är med och bestämmer vilka frågor som ska lyftas. Ämnet för mötet är "Hinder för energieffektiva storkök-hur kommer vi förbi dem?"

Klustermötet riktar sig till dig som aktör (t.ex beställare, leverantör, konsult eller storkökspersonal) inom området energieffektiva storkök.

Mötet är kostnadsfritt men vid utebliven medverkan faktureras 500 kr för lunch och fika.

Sista anmälningsdag är 22 september. Mer information samt agenda kommer skickas ut i septemeber.

Question Title

* 1. Kontakt

Question Title

* 2. Eventuell specialkost

Question Title

* 3. Anmälan till:

Vid frågor kontakta: mona.norback@cit.chalmers.se

T