Välkommen med din ansökan!

När du gjort din ansökan är du inte garanterad fotoackreditering. Vi återkommer med svar via mail.

Question Title

* 1. Kontaktinformation.

Question Title

* 2. Arbetar du för en uppdragsgivare eller som frilansande fotograf?

Question Title

* 3. Om du arbetar för en uppdragsgivare, vänligen ange vilken/vilka.

Question Title

* 4. Vilka dagar söker du ackreditering för?

Question Title

* 5. Vilka programpunkter är viktigast för dig att bevaka?

Question Title

* 6. Vänligen länka till ditt material, exempelvis hemsida/portfolio, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, TikTok, m.m. Du behöver ange minst en länk.

Question Title

* 7. Om du kommer publicera dina bilder någonstans, vänligen ange vart.

T