Hej lärare!
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter och organisationer vill naturligtvis utveckla formulär och metod för att få svar på hur integrationsarbetet kan utvecklas i Sverige. Därför vill vi veta hur det gick för er att fylla i formuläret på SFI-lektionerna respektive gymnasielektionerna.
Vill du svara på frågorna nedan är vi ytterst tacksamma!
Du är, precis som eleverna, helt anonym och vi frågar heller inte efter vilken kommun eller län du finns i.
Tack på förhand!

Fredrik Lundvall
Projektledare

Question Title

1. Är du lärare för Sfi-elever, SVA (Svenska som andraspråk) och/eller gymnasieelever?

Question Title

2. Hade du fått tillräcklig information om undersökningen för att kunna genomföra intervjuerna på din/dina lektioner?

T