Riskbaserat införande av nya regelverken MDR och IVDR

Behöver du lära dig mer om vad de nya regelverken för den medicintekniska branschen innebär för din organisation? 
Kommer du arbeta med att analysera och planera hur din organisation ska införa de förändrade kraven?
Påverkas du i ditt dagliga arbete av de nya regelverkskraven? 
Då är detta utbildningen för dig. Du får ökad kunskap om de nya regelverkens innehåll, framför allt nyckelförändringarna. Vi ger en ökad förståelse och möjlighet att identifiera det som påverkar din organisation och du kommer att kunna skapa underlag för riskbaserade åtgärds- och projektplaner.

Question Title

* 2. Vänligen fyll i Företagsnamn och Organisationsnummer

Question Title

* 3. Vänligen fyll i följande uppgifter

Question Title

* 4. Önskar ert företag en anpassad utbildning just för er?

T