Intresseanmälan

Här kan du teckna dig för att stå på vår vikarielista och även för utskick då vi söker en viss kategori av lärare. Materialet kommer inte att delas med någon tredje part utan är endast till för kommunens eget bruk. Genom att fylla i enkäten godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt PuL.

* 1. Namn

* 2. Födelsenr (ååmmdd)

* 3. Adress

* 4. Telefonnummer:

* 5. E-postadress:

* 6. Jag har tillgång till bil (B-körkort):

* 7. Ämnesbehörighet / Inriktning?

* 8. Jag är intresserad av (flera svar möjliga):

* 9. Övriga synpunkter/frågor/önskemål:

 
100% of survey complete.

T