Intresseanmälan

Här kan du teckna dig för att stå på vår vikarielista och även för utskick då vi söker en viss kategori av lärare. Materialet kommer inte att delas med någon tredje part utan är endast till för kommunens eget bruk. Genom att fylla i enkäten godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt PuL.

Namn

Question Title

* 1. Namn

Födelsenr (ååmmdd)

Question Title

* 2. Födelsenr (ååmmdd)

Adress

Question Title

* 3. Adress

Telefonnummer:

Question Title

* 4. Telefonnummer:

E-postadress:

Question Title

* 5. E-postadress:

Jag har tillgång till bil (B-körkort):

Question Title

* 6. Jag har tillgång till bil (B-körkort):

Ämnesbehörighet / Inriktning?

Question Title

* 7. Ämnesbehörighet / Inriktning?

Jag är intresserad av (flera svar möjliga):

Question Title

* 8. Jag är intresserad av (flera svar möjliga):

Övriga synpunkter/frågor/önskemål:

Question Title

* 9. Övriga synpunkter/frågor/önskemål:

 
100% of survey complete.

T