Om enkäten

Syftet med enkäten är att ge alla oss som arbetar med intranät mer kunskap om vårt yrke. Du som svarar på enkäten är anonym.

12 frågor, tar bara ett par minuter att svara på.

Vi planerar att presentera resultaten när tillräckligt många svar inkommit.

Tack för att du deltar!

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Vad har du för titel?

Question Title

* 4. I vilken typ av organisation arbetar du?

Question Title

* 5. Organisationen där jag arbetar är verksam i...

Question Title

* 7. Hur mycket av din arbetstid jobbar du med intranät?

Question Title

* 8. Din högsta utbildning?

Question Title

* 9. Har du budgetansvar?

Question Title

* 10. Har du personalansvar?

Question Title

* 11. Har du kollegor som också arbetar med intranät?

Question Title

* 12. Din månadslön före skatt?
Ange din heltidslön exklusive rörliga tillägg och förmåner.
Om du arbetar deltid, räkna upp lönen till heltid.

T