Hej!

Ett medlemskap i KEKS innebär framför allt att man ingår i ett nätverk med ett gemensamt mål; att utveckla och stärka den öppna ungdomsverksamheten. För att kunna göra det så är det viktigt att alla är medvetna om de idéer och behov som finns och att dessa lyfts till styrgrupperna. Här har DU chansen att bidra med det DU tycker fattas på dagordningen!

Tänk på att skriva en förklaring till det du vill ska tas upp.
Dagordning för respektive styrgruppsträff hittar du här. Du bör inkomma med dina synpunkter senast en vecka innan mötet  äger rum.

Question Title

* 1. Om mig

Question Title

* 2. Vad vill du lägga till i dagordningen?

T