Tack för att du vill vara med!
 
Vi läser alla svar.
Ditt svar är viktigt.
Därför sparas det i vårt arkiv.
I arkivet samlar vi museets viktiga dokument.
 
I framtiden kan andra människor läsa ditt svar.
Då får de veta något om dig.
Du är med och skriver historia.

Kanske kommer vi också att göra en utställning på vår hemsida.
Då kan det hända att något som du har skrivit
kommer med i utställningen!

*  *  *
 
Stockholms läns museum följer regler och lagar.
Det finns en viktig lag som heter GDPR.
GDPR säger att vi måste se till
att vi tar hand om information om dig
på ett bra och tryggt sätt.
 

T