Denna utbildning omfattar två spår – ett för läkare (främst gynekologer) och barnmorskor, och ett för annan sjukvårdspersonal. Utbildningen består av ett patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen.

Question Title

Är du läkare, barnmorska eller annan sjukvårdspersonal?

T