Detta kunskapstest omfattar två ”spår”, där du väljer den del som stämmer in på dig (beroende på om du har diagnosen IBD eller inte).

Kunskapstestet består av sex delar, där varje del innehåller aktuell information om IBD och tips på hur du hanterar sjukdomen, följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta din inlärning. När du har genomgått kunskapstestet har du lärt dig mer om IBD; exempelvis de olika typerna av IBD, vanliga symtom, hur diagnosen ställs, olika behandlingsformer samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Det tar cirka tio minuter att genomföra testet – alla svar är anonyma.

Question Title

Välj det alternativ som överensstämmer bäst.

T