Screen Reader Mode Icon

Välkommen att delta i vår undersökning kring ledarskap i en hybrid värld.

För att ta reda på hur de senaste åren har påverkat ledarskap och beslutsfattande i svenska organisationer så genomför Fil dr Ari och Fil dr Mona Riabacke i samarbete med Alumni en studie. Parallellt med denna enkät så genomförs en rad djupintervjuer med ledare från privat och offentlig sektor.
 
Vi skulle vara tacksamma om du vill ta dig tid att dela med dig av dina insikter och uppskattar att undersökningen tar 6 - 10min att besvara. Samtliga svar hanteras helt anonymt. Alla svarande kommer få möjligheten att ta del av resultaten från studien och hur det påverkar deras organisationer i en exklusiv presentation liksom delta i utlottning av priser från Beslutspodden.   
 
När du besvarar dessa frågor så tänk gärna på tiden före pandemin, fram till våren 2020, och jämför med hur det ser ut idag. 
 
Om du besitter flera roller så svara för det uppdrag som du anser vara ditt primära, det som upptar mest av din tid. 

T