Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Du besökte Åhus Beach eftersom du var...

Question Title

* 2. Vart är du bosatt?

Question Title

* 3. Var du allmänt sett nöjd med resultatrapporteringen och tävlingsmomentet?

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du kommer att delta i detta evenemang igen?

Question Title

* 5. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera detta evenemang till någon annan?

Question Title

* 6. Hur välorganiserat var evenemanget?

Question Title

* 7. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor under evenemanget?

Question Title

* 8. Hur vänlig var personalen under evenemanget?

Question Title

* 9. Hur hjälpsam var personalen under evenemanget?

Question Title

* 10. Hur lättillgänglig var evenemangsplatsen?

Question Title

* 11. Var du allmänt sett nöjd med evenemanget?

Question Title

* 12. Var du allmänt sett nöjd med toaletterna på området?

Question Title

* 13. Var du allmänt sett nöjd med utbudet av mat och dryck på området?

Question Title

* 14. Var du allmänt sett nöjd med prissättningen på området?

Question Title

* 15. Var du allmänt sett nöjd med aktiviteterna på området?

Question Title

* 16. Använde du turneringsappen Åhus Beach Official?

Question Title

* 17. Var du allmänt sett nöjd med turneringsappen?

Question Title

* 18. Om du besökte Leader's Corner, vad tycker du att vi kan utveckla här tills nästa år?

Question Title

* 19. Hur bodde ni under turneringen?

Question Title

* 20. Är det något som kunde varit bättre med årets turnering?

T