Funktionär O-Ringen Kolmården 2019

Kul att du vill vara med som funktionär under O-Ringen Kolmården 2019. O-Ringen kommer till Kolmården med Norrköping och Finspång som arrangörsorter vecka 28 - vecka 31 2019.

Det här är en intresseanmälan för att vara funktionär. Totalt kommer det att behövas mellan 1000 till 1300 funktionärer. Funktionärsuppdragen kommer att fördelas under våren 2019, då det kommer att vara en allmän funktionärsutbildning och en specifika utbildningar inom flera olika områden.
 
Vi frågor kontakta i första hand din klubbs funktionärsansvarig (för O-Ringen), och i andra hand mig.

Hälsningar
Louise Carlsson, Funktionärsansvarig
louise.carlsson@oringen.se 
072-713 77 73

Tidplan för funktionärer

Tidplan för funktionärer

T