Hur mår din arbetsplats?

Med Finansförbundets Friskbarometer får du hjälp att bedöma hur väl arbetsplatsen tar tillvara kända friskfaktorer för en väl fungerande arbetsmiljö.

Question Title

* 1. Hur stort förtroende känner du för din närmaste chef?

Question Title

* 2. I hur hög grad vet du vad som förväntas av dig för att nå dina mål?

Question Title

* 3. Hur mycket inflytande har du över beslut som rör din arbetssituation?

Question Title

* 4. I hur hög grad får du uppskattning och erkännande för dina insatser?

Question Title

* 5. Hur stor frihet har du att påverka hur dina arbetsuppgifter utförs?

Question Title

* 6. I hur hög grad är system som används i ditt arbete användarvänliga?

Question Title

* 7. I hur hög grad känner du trygghet i din anställning?

Question Title

* 8. Finns det en förtroendevald facklig representant på din arbetsplats?

0 av 8 besvarad(e)
 

T