Denna utbildning omfattar två spår – ett för läkare (främst hematologer, onkologer och internmedicinare) och ett för annan sjukvårdspersonal. Utbildningen består av ett fiktivt patientfall i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen.

Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

T