Välkommen!

Många faktorer spelar in i jakten på det perfekta glidet, men bra glidvalla är ofta det man först tänker på när det gäller att få susa fram i spåren utan motstånd. Många av dagens vallor innehåller högfluorerade ämnen (PFAS) med låg friktion och hög vatten- och smutsavstötning. Tyvärr innebär PFAS hälsorisker och är svåra för naturen att bryta ned, varför vissa av ämnena redan idag är förbjudna eller har restriktioner för användning samtidigt som andra ligger på bevakningslistor för utfasning.

POPFREE - Främjande av PFAS-fria alternativ, ett projekt finansierat av Vinnova, undersöker fluorfria lösningar för skidvalla och andra produktkategorier som innehåller PFAS som brandskum, textilimpregnering, livsmedelsförpackningar och kosmetik. Målet är att få ut nya produkter på marknaden som är likvärdiga de produkter som innehåller PFAS, men med bättre miljö- och hälsoegenskaper. POPFREE vill även visa att man som konsument genom frågor och inköpsval kan driva på efterfrågan på PFAS-fria alternativ.

POPFREE vill genom denna enkät undersöka skidåkares vallningsvanor och medvetenhet kring fluorfri vallning. Data från enkäten sammanställs på gruppnivå och dina svar är anonyma och kan inte kopplas till dig som individ när resultat publiceras. Arbetet med enkäten leds av Dr. Lisa Skedung för POPFREE, eventuella frågor om enkäten kan riktas till henne direkt (lisa.skedung@ri.se).

Läs mer om PFAS på kemikalieinspektionens hemsida
Läs mer om PFAS på Naturvårdsverkets hemsida
Läs mer om förbudet av fluorvalla på ungdomstävlingar i Norge
Läs mer om POPFREE

Question Title

* 1. Jag har läst texten ovan, förstått syften med enkäten och samtycker till att mina svar kan analyseras, sammanställas och sedan användas av POPFREE både internt och externt.

T