Enkät om behovet av "Finansieringskoordinator för ideell sektor"
Arbetets museum vill undersöka möjligheten att tillsätta en tjänst som Finansieringskoordinator. Finansieringskoordinatorns uppdrag skulle vara att ge ideella föreningar stöd i arbetet med att söka finansiering. Det är viktigt för oss att vi får veta era behov och få era synpunkter för att kunna arbeta för att på bästa sätt kunna bistå er i er verksamhet. Därför är vi tacksamma om ni kan ägna en stund åt att besvara nedanstående frågor.

Question Title

* 1. Har ni behov av stöd för att söka finansiering?

Question Title

* 2. Ser ni ett behov av en tjänst som kan bistå er med att söka finansiering?

Question Title

* 3. Bedömer ni att ni skulle kunna få utökad finansiering med hjälp av en finansieringskoordinator?

Question Title

* 4. Ser ni ett hinder i att det idag inte finns en hjälp att få?

Question Title

* 5. Hur finansierar ni er verksamhet idag?

Question Title

* 6. Har ni sökt externa medel?

Question Title

* 7. Om ni svarat ja på fråga 6 - har ni fått era bidragsansökningar beviljade?

Question Title

* 8. Har ni fått upprepade avslag på bidragsansökningar?

Question Title

* 9. Ser ni några trender eller tendenser?

Question Title

* 10. I vilken omfattning har ni idag extern finansiering?

T