Ja! Jag vill att REDE kommer ut till min arbetsplats och håller en
kostnadsfri presentation!

Observera att detta är en intresseanmälan, vi kommer att kontakta dig för att boka in en presentation.

Vad heter förskolan/skolan?

Question Title

* 1. Vad heter förskolan/skolan?

Ungefär hur många pedagoger kan tänkas delta på presentationen?

Question Title

* 2. Ungefär hur många pedagoger kan tänkas delta på presentationen?

Dina kontaktuppgifter

Question Title

* 3. Dina kontaktuppgifter

Vill du tillägga något? Skriv det här!

Question Title

* 4. Vill du tillägga något? Skriv det här!

T