Ja! Jag vill att REDE kommer ut till min arbetsplats och håller en
kostnadsfri presentation!

Observera att detta är en intresseanmälan, vi kommer att kontakta dig för att boka in en presentation.

Namn på förskolan/skolan

Question Title

* 1. Namn på förskolan/skolan

Kommun

Question Title

* 2. Kommun

Ungefär hur många pedagoger kan tänkas delta på presentationen?

Question Title

* 3. Ungefär hur många pedagoger kan tänkas delta på presentationen?

Dina kontaktuppgifter

Question Title

* 4. Dina kontaktuppgifter

Vill du tillägga något? Skriv det här!

Question Title

* 5. Vill du tillägga något? Skriv det här!

T