Denna utbildning omfattar två spår – ett för läkare och ett för annan sjukvårdspersonal. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om fetmakirurgi, följt av patientfall med svar för att underlätta din inlärning.

Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

T