Fastighetstidningen har funnits sedan 1910. Tidningen har utvecklats en del sedan dess, och det vill vi fortsätta att göra. Vi vill göra en tidning som är intressant för dig och för att lyckas så behöver vi din hjälp!

Vi hoppas att du vill ta dig ett par minuter och gå in och svara på några frågor. Alla svar och åsikter är viktiga!

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Är du medlem i branschorganisationen Fastighetsägarna?

Question Title

* 4. Känner du till att Fastighetstidningen är en medlemsförmån som du som medlem får gratis?

Question Title

* 5. Inom vilken sektor arbetar du?

Question Title

* 6. Hur tar du del av fastighetstidningen idag?

Question Title

* 7. I framtiden, vilka kanaler föredrar du?

Question Title

* 8. Hur ofta tar du del av Fastighetstidningen?

Question Title

* 9. Vilket innehåll värderar du högst?

  1 Lägst 2 3 4 5 Högst
Hållbarhet
Trygghet och säkerhet
Bostadspolitik
Energi
Ekonomi och marknad
Förvaltning
Lagstiftning och juridik
Debatt och opinion
Handel och kontor

Question Title

* 10. Tycker du att Fastighetstidningen ...

  1 Instämmer inte 2 3 4 5 Instämmer helt
... ger dig kunskap och insikter?
... ger dig praktisk nytta?
... är en viktig röst för fastighetsföretagande i Sverige?
... är intressant?
... är fördjupande?
... är trovärdig?
... har bra balans mellan olika ämnen?

Question Title

* 11. Vad ger du tidningen för helhetsbetyg?

Question Title

* 12. Vad tycker du är bäst med Fastighetstidningen?

Question Title

* 13. Vad tycker du skulle göra Fastighetstidningen till en bättre tidning?

T