Vi jobbar för att kunna erbjuda en yrkeshögskoleutbildning till elkraftsingenjör i Sollefteå med start nästa höst. För att få tillstånd att starta utbildningen behöver vi din hjälp att motivera det lokala arbetsmarknadsbehovet av yrkesrollen.
Om dig

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Företag/organisation

Question Title

* 3. Befattning/roll

Question Title

* 4. E-mail och/eller telefonnummer

Om behovet

Question Title

* 5. Ser du att ditt företag/organisation har ett rekryteringsbehov av medarbetare i rollen som elkraftsingenjör?

Question Title

* 6. Kommer behovet att öka eller minska under de kommande 3-5 åren?

Question Title

* 7. Kan du uppskatta hur många personer som ni kan tänkas behöva rekrytera till rollen under de kommande 3-5 åren? Tänk både på ersättningsrekrytering och ökat behov.

Question Title

* 8. Har du någon uppfattning om hur lätt det är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för den här yrkesrollen i närområdet?

Question Title

* 9. Något ytterligare att tillägga om behovet?

Om utbildningen

Question Title

* 10. Om utbildningen startar som planerat nästa höst, ser du att ditt företag/organisation kommer ha möjlighet att erbjuda praktikplatser (ca 6-8 veckor åt gången) för studerande på utbildningen under 2022-2025?

Question Title

* 11. Om ja, hur många praktikplatser per år tror du att ni skulle kunna erbjuda?

Till utbildningen knyts en ledningsgrupp av företags-/arbetsgivarrepresentanter som träffas fyra gånger per år (fysiskt eller genom distansmöte) för att vara med och påverka utbildningens innehåll och upplägg. Ledningsgruppen blir också ett givande nätverk.

Question Title

* 12. Skulle du eller någon i din organisation kunna tänkas delta i utbildningens ledningsgrupp?

Övrigt
Kika gärna på utbildningsöversikten som du hittar här.

Question Title

* 13. Har du några kommentarer kring utbildningen eller medskick i övrigt som du vill göra?

T