Välkommen att anmäla dig till en av Fonus 18 distriktsstämmor, som äger rum under vecka 15 i april!
 
På distriktsstämmorna har ombud för Fonus medlemmar/ägarorganisationer rösträtt. De väljer Fonusråd, valberedning samt de ombud som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i Stockholm i maj. 
 
Deltagarna på distriktsstämmorna ges information om läget i koncernen vad gäller t.ex. lönsamhet, marknadsandelar, digitala strategier, marknadsföring,  medlemsförmåner, hållbarhet, samt nya produkter och tjänster inom begravningar och familjejuridik. Ombuden ges tillfälle att ställa frågor samt lämna synpunkter på årsredovisning och motioner. 
 
Samtliga anmälda deltagare kommer att få verksamhetsberättelse, motioner samt dagordning någon vecka innan stämman.

T