Question Title

Bild
Efter fjolårets uppskattade resa med deltagare från svenska kommuner, regioner, företag och politiker, bjuder vi nu in till en favorit i repris: Följ med oss på studieresa till Danmark med fokus på kunskap och nätverkande inom cirkulär ekonomi!

Regeringen och EU-kommissionen ger tydliga signaler om att Sverige och EU ska styra mot en cirkulär ekonomi, där affärsnytta förenas med resurseffektivitet, som ett led i att nå en hållbar samhällsutveckling. Danmark och Holland är ledande inom cirkulär utveckling sedan många år tillbaka och därför har Esam de senaste åren arrangerat studieresor hit - "seeing is believing”!


Varför ska du åka med?

- Du får lära dig metoder och verktyg för att implementera det cirkulära tankesättet
- Du får träffa politiker, tjänstemän och företagare med många års erfarenhet inom ämnet
- Du får fördjupa dina kunskaper kring policy-arbete på lokal, regional, och nationell nivå
- Du får utöka ditt eget nätverk med ledande experter inom cirkulär ekonomi i EU

Highlights (för att se hela preliminära programmet, scrolla ner)

- Hanne Juel - project leader Circular economy team, Central Denmark Region.
- Mattias Goldmann - Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016, runner-up Årets Opinionsbildare 2017 och VD, Fores.
- Mette Skovbjerg – head of Symbiosis Center Denmark, Kalundborg.
- Jurn de Winter – project manager for Circle Cities Program,  Circle Economy a leading dutch social enterprise. 

Språk? Samtliga studiebesök och presentationer i Danmark hålls på engelska.

Resedagar
14 maj - Resa till Köpenhamn
15 maj - Dag 1 i Köpenhamn börjar kring 8:00 och avslutas efter middag kring 20:00
16 maj - Dag 2 börjar kring kl. 7:00 med resa till Kalundborg, efter lunch reser vi direkt till Kastrup

Kostnader
Kostnaden för studieresan är 7900 SEK per person (OBS. exklusive kostnader för resa & hotell).

Priset på 7900 SEK inkluderar alla måltider dag 1 och dag 2, resor inom Danmark, arvode till talare, kostnader för lokaler, personal och planeringstid. Resekostnader till Danmark samt hotellnätter (1-2) är inte inkluderat eftersom vi förväntar oss deltagare som reser från olika orter i Sverige. Detta ger då möjlighet att välja hotell och transport, tåg eller flyg, efter egna preferenser. Vi kommer att delge dig detaljerade rekommendationer för resetider och hotell, men du är själv ansvarig för bokningen. Vi uppskattar rese- och hotellkostnader till 3000-4000 SEK. Vi på Esam AB klimatkompensera våra egna tjänsteresor via zeromission.se.

Question Title

Bild
Dag 1 Köpenhamn
- Möte med Hanne Juel, projektledare för Circular Economy Team
(Central Danmark Region), som under 4 år har lett "Rethink Business"-projektet, samt arbetar med flera projekt inom design för demontering och värdeskapande i hela leveranskedjan. För mer info: http://rethinkbusiness.dk/

- Mathias Vång Vestergaard på KL (danska motsvarigheten till SKL) kommer att presentera resultat av 2016-års projekt kring ”circular municipalities”, och berätta hur KL ger stöd till kommuner som vill främja cirkulär ekonomi, bl.a. genom funktionsupphandling och inom byggnation-/förvaltning av fastigheter.

- Jurn de Winter, från det nederländska företaget Circle Economy presenterar verktyget Circular City Scan, för en systematisk kartläggning av material- och energiflöden, med konkreta och affärsmässigt betonade rekommendationer. Erfarenheter från de medverkande städerna Glasgow, Amsterdam och Bryssel presenteras. För mer info: http://www.circle-economy.com/

- Workshop med Ouroboros VD Jasper Steinhausen, ledande expert inom cirkulär affärsutveckling med många års erfarenhet av att arbeta med företag, bl.a. de 50 bolagen i Rethink Business-projektet. För mer info: http://www.ouroboros.works/

- Fler företagsbesök kommer att genomföras under eftermiddagen som illustrerar cirkulära affärsmode
ller från det biologiska och det tekniska kretsloppet, t.ex. cirkulär design vid möbel-tillverkning, samt upcycling av näringsämnen till högkvalitativa livsmedel.
Dag 2 Kalundborg

- Dagen inleds av Mattias Goldmann, halvdansk och VD på Fores, som belyser frågor kring cirkulär ekonomi - bl.a. "Vad är fallgroparna och vad gör man för att lyckas?" http://fores.se

- Dansk Symbiosis Centers VD Mette Skovbjerg delar med sig av den unika industriella symbios som växt fram i Kalundborg sedan 1970. Bland det mest kända är hur Danmarks största energikoncern byter från kolkraftverk till att generera energi genom storskalig användning av biomassa, med många intressanta kopplingar mellan biprodukter, överskottsvärme och andra resurser hos bl.a. Statoils, Gyprocs och Novo nordisks produktionsanläggningar. För mer info: http://www.symbiosis.dk/en

- Representanter från närliggande ön Samsø medverkar också. De har ambitionen att bli en världsledande ”circular island”, med fokus på energifrågor, lantbruk och transporter, en ny upphandlingsstrategi under 2016 och konkreta satsningar på bl.a. biogasfärjor. Mer info här.
Vi ser fram emot att träffa dig på studieresan till Danmark!

Anmäl ditt intresse nedan, eller via mail till laura.vidje(at)esam.se
OBS - senast 7:e april

Kontakt:
Laura Vidje
+46 (0)76 7826984
laura.vidje(at)esam.se
www.esam.se


Villkor:
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras - inklusive att vi i någon mån kan justera utifrån dina önskemål och behov. Vid färre än 10 deltagare förbehåller vi oss rätten att avboka studieresan och informerar om detta efter den 7:e april.
Efter den 7:e april bekräftar vi resan och återkopplar med mer information. Betalning sker via fakturering. Vid avbokning efter den 21/4 kommer 30-80 % av ursprungsbeloppet att faktureras beroende på hur sent avbokningen sker.
(OBS boka inte hotell och resa förrän vi har skickat ut en bekräftelse på att resan kommer att genomföras).

Referenser för 2016-års studieresa till Danmark

Deltagarnas utvärdering av studieresan finns att se här:
https://esam.box.com/s/htvanlb9ek31umd050cp5p38aj624rff

Referenspersoner:
Ola Alterå, Regeringens utredare för cirkulär ekonomi, ola.altera(at)sust.se
Åsa Fällman, näringslivsutvecklare Umeå kommun asa.fallman(at)umea.se
Kjell Öberg, affärsutvecklare Uminova Innovation kjell.oberg(at)uminovainnovation.se


Bildreferens: Esam AB Studieresa 2016, samt ovan "Round Tower" Copenhagen by John Towner, 2016 

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Företag / Organisation

Question Title

* 3. Jobbtitel:

Question Title

* 4. Mailadress:

Question Title

* 5. Specialkost / Allergier?

Question Title

* 6. Kommentar?

T