Vi börjar med ett par bakgrundsfrågor om dig som cyklist. 

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Var bor du huvudsakligen?

Question Title

* 4. Hur ofta brukar du cykla under din cykelsäsong? Markera det alternativ som stämmer närmast överens med din cykling.

Question Title

* 5. Under vilka årstider cyklar du?

Question Title

* 6. Använder du cykelhjälm när du cyklar?

0 av 35 besvarad(e)
 

T