1. Bakgrund

Vad roligt att du bestämt dig för att utvecklas!
För att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt, skulle det vara fint om du ville fylla i frågorna nedan så noga som möjligt.
Vi kommer snart att kontakta dig för att boka in en timmes möte för konsultation, över telefon eller att vi ses över en fika.
Svaret på dessa frågor kommer då att fungera som underlag. I slutet av det mötet, bestämmer du och den konsult som ringer dig, gemensamt hur ni går vidare.
Om vi börjar vägen tillsammans mot ett tydligt mål, får du därefter en egen coach som du får träffa varje månad och prata med varje vecka. Coachen ansvarar för att anpassa säsongsplanering, träningsprogram och övriga träningsresurser på bästa sätt efter dina behov.
Vid ert första möte ska ni bland annat genomföra några fysiska tester, för att kunna arbeta konkret tillsammans utifrån din nuvarande nivå.
En av de första nycklfrågorna är hur brant utvecklingskurva som är realistisk, sett till din fysiska status idag, din livsituation och drivkraft, i relation till det mål du vill nå.

Question Title

* 1. Kontaktinformation

Question Title

* 2. Bakgrundsfakta

 
12% of survey complete.

T