1. Enkät

 
9% of survey complete.

Hej!
COM:FORT Laboratory vid Seoul National University genomför för närvarande ett forskningsprojekt om upplevelser av temperatur bland boende i tropiska, tempererade och subtropiska klimat. Vi vill härmed bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning om ”Uppfattningar om klimatförändringar och upplevelser av temperatur i Fiji, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Mongoliet och Sverige”. Bifogat detta brev finns en kort enkät med 52 frågor om temperaturupplevelse och klimatförändringar. Enkäten tar ca 20–30 minuter att besvara. Personer som har bott i samma stad som du sedan 2012 kan delta i undersökningen.  

Resultatet av enkätundersökningen kommer uteslutande att användas för forskningsändamål och förhoppningsvis publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultaten kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Vi garanterar att dina svar kommer att förbli anonyma, förutsatt att du inte skriver ditt namn på enkäten. Din medverkan är frivillig. Om du har frågor eller funderingar om ditt deltagande går det bra att kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter. Tack för din medverkan! 


Vänliga hälsningar
Dr. Rokho Kim & Yung-Bin Kim, World Health Organization (WHO), Fiji
Dr. Titis Wijayanto, Gadjah Mada University, Indonesien
Dr. Juhee Sohn, University of Toyama, Japan
Dr. Joo-Young Lee, Seoul National University, Korea
Dr. Munir Che Muhamed, University Sains Malaysia, Malaysia
Prof. Joeun Lee, Mongolia International University, Mongoliet
Dr. Kalev Kuklane & Siyeon Kim, Lunds universitet, Sverige

Datum: 1 Nov 2016
Telefonnummer: +82-2-880-8746
E-postadress: leex3140@snu.ac.kr
Ansvarig forskare: Joo-Young  Lee

Question Title

Bild

T