7% of survey complete.
Denna enkät riktar sig till alla som ägt en renrasig Sibirisk katt som gått bort. Detta oavsett om du tidigare rapporterat in dödsfallet till SäSK Hälsoråd (f.d avelsrådet) på annat sätt än via denna enkät. Dock kan enbart den person som stod som ägare vid bortgången av katten rapportera in dödsfallet. Syftet med enkäten är dels att få fram en medellivslängd för vår ras, samt att se vad dödsorsakerna hos vår ras är. Enkäten kan fyllas i helt anonymt om man så önskar.

Enkäten ligger permanent på SäSK hemsida och den information vi får in kommer att sammanställas vartannat år och redovisas i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på SäSK hemsida.

Notera alltså att alla är välkomna att fylla i enkäten men resultatet av undersökningen kommer enbart delges SäSK medlemmar. Är du inte medlem än är du varmt välkommen att bli det!

T