Detta är ett formulär för att anmäla testresultat för blodgrupp. Enbart ägaren till katten kan anmäla testresultat och det krävs att kopia på testresultatet bifogas. 

T