Denna utbildning omfattar två spår, där du väljer det spår som stämmer in på dig.

Utbildningen består av fem delar, där varje del innehåller aktuell information om myelom och tips på hur du hanterar sjukdomen, följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta din inlärning. När du har genomgått utbildningen har du lärt dig mer om myelom – exempelvis vanliga symtom, hur diagnosen ställs, olika behandlingsformer samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Det tar cirka tio minuter att genomföra testet – alla svar är anonyma.

Question Title

Välj det alternativ som överensstämmer bäst.

T