Denna utbildning omfattar två ”spår”: ett för läkare och ett för annan sjukvårdspersonal.

Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om handläggningen av bältros och dess komplikationer, följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta inlärningen.

När du har genomgått utbildningen om bältros för läkarkåren har du förhoppningsvis lärt dig mer om hur man handlägger patienter med bältros och dess komplikationer samt hur sjukdomen kan förebyggas.

Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

T