Under rådande pandemi är det många företags vardag som påverkas. Genom denna undersökning vill vi ta reda på hur ni konfererade före covid-19, om ni genomför några konferenser i nuläget, samt hur ni resonerar kring att genomföra konferenser, event och aktiviteter under 2021 och framåt.

Med begreppet "konferens" menas alla förekommande företagsaktiviteter utanför kontoret, såsom kick-off, jubileum, teambuilding, utbildning, julbord etc.

I denna undersökning är du anonym, den består av 10 frågor, kommer att ta 3-5 minuter, och görs av Avisita, avisita.com, som sedan 1995 hjälper företag och organisationer att boka, planera och genomföra konferenser och event i Sverige och utomlands.

Välkommen att kontakta oss på welcome@avisita.com eller 0752-401000.

Question Title

* Lite kort om dig och det företag du företräder:

Question Title

* Innan covid-19, vad var det primära syftet med företagets konferenser? (Flera val möjliga).

Question Title

* Innan covid-19, brukade ni genomföra digitala konferenser?

Question Title

* Innan covid-19, hur såg ert konferensår ut?

Question Title

* Under 2020, kommer ni genomföra några konferenser? (Flera val möjliga).

Question Title

* (Endast om du svarade nej på föregående fråga). Om ni inte kommer genomföra några konferenser 2020, vad är den främsta anledningen? (Flera val möjliga).

Question Title

* Under 2020, ställde ni in eller ställde ni om konferenser? (Flera val möjliga).

Question Title

* Om smittan fortsätter under 2021, kommer ni genomföra några konferenser? (Flera val möjliga).

Question Title

* Om smittan inte fortsätter under 2021, kommer ni genomföra konferenser? (Flera val möjliga).

Question Title

* Tror ni digitala konferenser kommer att ersätta fysiska konferenser i framtiden?

Question Title

*
Tack för din medverkan
Välkommen att kontakta oss på welcome@avisita.com eller 0752-401000

Ange din e-postadress om du vill få en sammanställning av undersökningen tillsammans med en guide med upplägg och tips på hur du kan genomföra en trygg konferens:

T