Vid mina kontakter med AUMA Scandinavia har jag uppfattat att:

Question Title

* 1. Vi får ett trevligt och personligt bemötande i telefon

Question Title

* 2. Vi får lätt kontakt med rätt person

Question Title

* 3. Vi vet vem som är ansvarig för våra ärenden

Question Title

* 4. Vi får snabba besked

Question Title

* 5. AUMA Scandinavia håller vad de lovar

Question Title

* 6. Säljorganisationen ger bra kundservice

Question Title

* 7. Ger bra teknisk support

Question Title

* 8. Säljorganisationen behandlar garantifrågor korrekt och snabbt

Question Title

* 9. Säljarna är lätta att få kontakt med och få besök av

Question Title

* 10. Säljorganisationen är pålitliga när det gäller leveransuppföljning

Question Title

* 11. AUMA Scandinavia håller leveranstiden

Question Title

* 12. Meddelar vid leveransförsening

Question Title

* 13. Leveranserna har bra emballage

Question Title

* 14. Erforderliga driftinstruktioner medföljer i leveranserna

Question Title

* 15. Serviceorganisationen är lätt att få hjälp av

Question Title

* 16. Servicepersonalen är kompetent och erfaren

Question Title

* 17. Serviceorganisationen uppfyller våra förväntningar

Question Title

* 18. Lämnar bra servicerapporter

Question Title

* 19. Vilka typer av produkter och tjänster köper Du av oss?

  Klicka i köpt produkt eller tjänst
Auma
Ång-/kraftverksventiler
VA-ventiler
Industriventiler
Servicetjänster

Question Title

* 20. Rekommenderar du AUMA Scandinavia till andra?

Question Title

* 21. Övriga synpunkter/kommentarer:

Question Title

* 22. Ange dina kontaktuppgifter (frivilligt)

T