Denna utbildning omfattar tre spår, där du väljer det spår som stämmer in på dig.

Oavsett vilket spår du väljer så består utbildningen av fem delar. Varje del innehåller aktuell information om artros och tips på hur du hanterar sjukdomen följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta din inlärning. När du har genomgått utbildningen har du lärt dig mer om artros, exempelvis vanliga symtom, hur diagnosen ställs, olika behandlingsformer och vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Det tar cirka tio minuter att genomföra testet. Alla svar är anonyma.

Question Title

Välj det alternativ som överensstämmer bäst.

T