Välkommen på årsmötet i Göteborg

Den 21-22 april är det dags för vårt årliga årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄNs verksamhet. Alla medlemmar är välkomna!

Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Där fattar vi tillsammans beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs.

Var? Göteborg. Lokal meddelas till er som anmält sig.

BOENDE: Vi ordnar i första hand boende hemma hos varandra, och vid behov boende på vandrarhem.

Vi ordnar boende åt delegater med rösträtt i första hand, och ni som åker utan att ha delegatsplats får bekosta ert eget boende. 

* 1. För- och efternamn

* 2. E-postadress

* 3. Telefonnummer

* 4. Anmälan

* 5. Kostpreferenser/allergier. (Vi serverar lakto-ovo vegetarisk mat som standard. Ange om du har andra kostbehov än det.)

* 6. Resa till Göteborg med buss eller tåg
- Vi tittar på att abonnera en buss från Stockholm, och plocka upp folk på vägen. Ni som inte är delegater är välkomna att åka med i mån av plats. För delegater från övriga orter hjälper vi med att boka tågresa.

* 7. Boende

* 8. Andra behov eller önskemål

T