Årets medarbetare i Vellinge kommun 2021

Här kan du nominera 2021 års medarbetare i Vellinge kommun. 
Dina personuppgifter
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information hittar du på Vellinge.se/personuppgifter.

Question Title

* 1. Vem vill du nominera till årets medarbetare? Den du nominerar måste vara tillsvidareanställd i Vellinge kommun.

Question Title

* 2. Var jobbar den person du vill nominera? (Till exempel ett rektorsområde, en avdelning eller enhet.)

Question Title

* 3. Skriv din motivering. Varför ska den person du nominerar bli vald till årets medarbetare?

Du som nominerar

Question Title

* 4. Här skriver du ditt namn

Question Title

* 5. Här skriver du din e-post

T