Ålands Näringsliv undersöker på uppdrag av Landskapsregeringen möjligheten för åländska arbetsgivare att bistå ukrainska medborgare med (tillfälliga) jobbtillfällen.

Vi är därför tacksamma om du och ditt företag kan medverka i detta angelägna ärenden genom att fylla denna enkät, gärna senast den 27 april.

Tidsåtgång ca 2 min.

Question Title

* 1. Adress

Question Title

* 2. Är ert företag intresserad av sysselsätta arbetskraft från Ukraina?

T