För pedagoger i skolan och förskolan. Välj mellan 30 min webbinarium och 2,5 h introduktionskurs.

Question Title

* Jag anmäler mig till kostnadsfritt 30 min webbinarium:

Question Title

* Jag anmäler mig till REDEs introdukutionskurs 2,5h

T