Syftet med åldersgränser är att skydda barn från eventuella skadliga effekter som kan orsakas av bildprogram (filmer, tv-program och spel). Sådana skadliga effekter omfattar våld, sex och ångestframkallande innehåll, samt skildringar om droganvändning. Vid sidan om barnskyddets synpunkter måste det även tas hänsyn till att barnets yttrandefrihet inte begränsas i onödan.

KAVI har fastställt kriterier enligt vilka bildprogrammen klassificeras. För klassificeringsuppgiften har det utbildats fler än 200 personer som utvärderar åldersgränser för program. KAVI övervakar klassificeringen av bildprogrammen. Feedback från publiken är viktig för övervaknings- och utvecklingsarbetet kring åldersgränser.

Se kriterier för åldersgränser: kavi.fi/sv/klassificeringskriterierna

Du kan ge respons om du anser att åldersgränsen för ett tv-program eller en film är för låg eller för hög. Motiverad feedback kan leda till att bildprogram omklassificeras. Du kan ge respons om dataspel på adressen www.pegi.info.

* 1. Bildprogrammet som din feedback avser:

* 2. Var har programmet i fråga visats och när?

* 3. Vilken åldersgräns borde programmet ha i din åsikt?

* 4. Vilket eller vilka innehåll grundar sig åldersgränsen på enligt dig?

* 5. Om du vill kan du även motivera din feedback med egna ord:

* 6. Lämna slutligen dina kontaktuppgifter. Vi tar kontakt med dig om din respons leder till åtgärder. När du har tryckt på knappen "Sänd", stängs fönstret och din feedback har sparats.

T