Innan ett möte
Under ett möte
Efter ett möte

Question Title

* 1. Vilka typer av mötesaktiviteter?

Question Title

* 2. Hur många möten per vecka?

Question Title

* 3. Hur många deltar i dessa möten?

Question Title

* 4. Hur enkelt/svårt är det att boka ett möte/rum?

Question Title

* 5. Hur enkelt/svårt är det att starta tekniken i era mötesrum?

Question Title

* 6. Hur lång tid tar det att starta upp ett möte?

Question Title

* 7. Vilka verktyg/hjälpmedel används i mötet?

T