LundaEko II Revidering

Detta är en viktig möjlighet för dig som är ung och tycker att miljö- och hållbarhet är viktiga frågor. Genom att svara på denna undersökning kan du påverka Lunds kommuns politiker i arbetet att ta fram ett nytt miljöprogram (Lunds målsättningar till år 2030). Det handlar om er framtid, vi behöver dig!

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Kön? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Question Title

* 3. Min skola heter?

Engagera Flera

Question Title

* 4. Har du bilden av att miljö/ekologisk hållbar utveckling finns i skolans undervisning? 

Question Title

* 5. Har du bilden av att Lund som stad kännetecknas av att vara miljövänlig och ett miljöföredöme? 

Question Title

* 6. Vet du om din skola är med i något miljöprojekt och samverkar med andra? 

Hållbar konsumtion

Question Title

* 7. Vad är hållbara och miljövänliga livsmedel för dig?
Kryssa i en eller flera

Har du bilden av att skolan utbildar dig till att konsumera hållbart?

Question Title

* 8. I skolan lär jag mig hur jag ska kunna välja miljösmarta produkter

Question Title

* 9. I skolan lär jag mig hur min konsumtion påverkar människor i andra länder

Question Title

* 10. I skolan pratar vi om cirkulär ekonomi. *Begreppet cirkulär ekonomi är förklarat i videon "Hållbar konsumtion" på ungilunds youtube-kanal.

Question Title

* 11. På min skola har jag möjlighet att sortera mitt avfall. (Vi har källsortering)

Giftfri miljö
Bakgrund: Det finns miljö- och hälsofarliga ämnen och/eller mikroplaster i de flesta vardagsprodukterna vi använder, exempelvis i kläder, smink och matvaror.

Question Title

* 12. Vad tycker du är viktigast att satsa på inom målområdet Giftfri miljö?
Kryssa i en eller flera

Question Title

* 13. Detta är Lunds kommuns förslag på nya mål inom delområdet Giftfri miljö:

- Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen ska i Lunds kommunverksamheter (med speciellt fokus på barn och unga) minimeras.

- Olika utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och partiklar (inklusive mikroplaster) ska minska från byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.


Tycker du att detta är tillräckligt?

Klimat och klimatanpassning

Question Title

* 14. Vilken form av transport tycker du att kommunen bör satsa på för miljön och hälsan?
Kryssa i en eller flera

Question Title

* 15. Vad tycker du att Lunds kommun ska göra för att hantera de klimatförändringar som redan pågår?
Kryssa i en eller flera

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster - Den nytta människan får från naturens arbete, exempelvis bipollinering

Question Title

* 16. Tycker du att Lund har tillräckligt mycket grönt i form av parker och naturområden?

Question Title

* 17. Tycker du att Lunds kommun bör satsa mer på ekologisk odling för att skydda den biologiska mångfalden? Samt att motivera bönderna att gå över till ekologisk odling?

Question Title

* 18. Tycker du att Lunds kommun bör göra om de flesta gräsmattor till blomsterängar för att gynna den biologiska mångfalden och då i synnerhet pollinatörer som humlor och bin?

Question Title

* 19. Vad tycker du att Lunds kommun ska arbeta med för att förbättra vårt vatten då rent vatten är en förutsättning för allt liv och rekreation?
Kryssa i en eller flera

Question Title

* 20. Vill du läsa och få hela det nya miljöprogrammet skickat till dig innan politikerna har klubbat det?

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Lunds ungdomsombud:
- Fanny: fanny.holmberg2@lund.se 
- Dusan: dusan.marinkovic@lund.se

Följ oss på Hållbara Lund och Ungdomspolitiken där resultatet av denna undersökning kommer att presenteras.

Facebook: https://www.facebook.com/hallbaralund/
Instagram: https://www.instagram.com/hallbara_lund/

Facebook: https://www.facebook.com/ungilund/
Instagram: https://www.instagram.com/lunds_ungdomspolitik/

Tack för att du har tagit dig tid att svara på denna enkätundersökning!
0 av 20 besvarad(e)
 

T