Har du eller ditt företag drabbats av Coronakrisen och vill förbättra er digitala förmåga?

Var med och påverka innehållet i våra kostnadsfria utbildningar som startar under hösten 2020!
Nya tider kräver nya insatser. CoSKill är ett nytt samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Region Blekinge och finansieras av Europeiska Socialfonden med syfte att koppla kompetensutvecklingsinsatser till den digitala strukturomvandling som pågår – som nu påskyndas ytterligare av Coronakrisen.

Målgruppen är varslade, permitterade eller anställda personer inom privat sektor, främst inom små- och medelstora företag - oavsett anställningsform och tidslängden på anställningen. Projekt baseras på de anställdas kompetensbehov och insatserna ska stärka deras ställning på arbetsmarknaden. 

Mycket tyder just på det, att den pågående krisen kommer att fungera som katalysator för en än mer långtgående digitalisering vilket ställer nya krav på den kompetens som finns på arbetsmarknaden. Investeringar i utbildning och kompetensutveckling kommer att vara en viktigt pusselbit i att säkra en framtida konkurrenskraft och individens ställning på arbetsmarknaden. 

CoSkill kommer att erbjuda utbildningar till företagsledare och medarbetare inom fyra olika insatsområden som spänner mellan generell digital kompetens – som gör att alla anställda kan använda ny teknik i det dagliga arbetet – till teknisk specialkompetens för att utveckla och implementera ny teknik.
Just nu görs en behovsanalys som lägger grunden till de utbildningar som sedan kommer att erbjudas under en tvåårsperiod. Vill du bidra till behovsanalysen, så att våra utbildningar bättre möter behoven hos dig och dina medarbetare?

Svara på ett antal frågor och välj om du antingen ser ett behov av ett antal kostnadsfria utbildningar som: Stärker positionen inom ramen för din nuvarande anställning, eller gör dig bättre rustad för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch. 
Samtliga svar är rådgivande för projektet och du binder dig inte för fortsatt medverkan!
0 of 9 answered
 

T