Question Title

* 1. Var informationen inför inspirationskonferensen om anhörigstöd 13/11 tillräcklig?

Question Title

* 2. Hur fick du information om inspirationskonferensen?

Question Title

* 3. Hur givande var inspirationsdagen i helhet?

0 Inte alls 50 Medel 100 Yes!
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Hur stor del av inspirationsdagen följde du som digital deltagare?

Question Title

* 5. Hur fungerade tekniken kring de webbsända föreläsningarna för dig som digital åhörare?

0 Dåligt! 50 Medel 100 Bra!
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hur givande var inledningsanförandet med Annika Strandhäll?

0 Inte alls 50  Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Hur givande var punkten Hjärnkollambassadör med egen erfarenhet med Malin Emanuelsdotter?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Hur givande var punkten ”Anhörigas möte med den psykiatriska vården” med Mats Ewertzon?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Hur givande var punkten ”Anhöriga – de omöjliga?” med Åsa Moberg?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Hur givande var punkten ”Vi kan och vill förbättra – exempel Gävle” med Maria Berglin och Sofi Hult?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Hur givande var punkten ”Äntligen blir sedd och lyssnad på” med Jenny Kindgren?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Hur givande var punkten om den nationella anhörigstrategin med Karin Gavelin?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Hur givande var det avslutande panelsamtalet”?

0 Inte alls 50 Medel 100 Väldigt givande
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Har dagen gett dig ökad kunskap om hur man kan arbeta för att skapa mer delaktighet för anhöriga?

Question Title

* 15. Har inspirationsdagen medfört att du kommer förändra ditt sätt att arbeta/ ta nya initiativ kring att förbättra anhörigstödet?

Question Title

* 16. Kom gärna med reflektioner kring vad som var bra/saknades/kan förbättras!

Question Title

* 17. Hur anser du att interaktionen med hjälp av Mentimeter fungerade?

Question Title

* 18. Vad vill du ha med som programpunkt till kommande konferenser?

Question Title

* 19. Valfri kommentar om dagen

T