Välkommen att anmäla dig till IYFSEs årsmöteshelg 2023-03-10 - 12 
Fyll i uppgifterna nedan 
Betalning för workshop sker till IYFSEs plusgiro 509914-8 senast 2023-03-03

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. E-postadress

Question Title

* 3. Mobilnummer

Question Title

* 4. Jag deltar i årsmötet lördag 11e mars kl 13-16 (välj ett alternativ)

Question Title

* 5. Jag deltar i workshop (endast på plats i Umeå) (välj ett alternativ)

Question Title

* 6. Jag vill gärna delta i den gemensamma middagen på lördag kväll (självkostnadspris)

T