Utvärdering

Question Title

* 2. Vad var bäst med träningen?

Question Title

* 3. Var det något du saknade i träningen?

Question Title

* 4. Vad var bra med lägret (resa, boende, mat)?

Question Title

* 5. Hur kan vi göra lägret bättre till nästa gång ( mat, boende, resa etc)?

Question Title

* 6. Har du haft kul?

Question Title

* 7. Vill du åka på vårt läger även nästa år?

T