Om dig

Denna undersökning handlar om uppläst text. Med uppläst text menar vi till exempel en bok, tidning eller webbsida som läses upp av en människa eller en talsyntesröst.

Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig med?

 
3% of survey complete.

T