Skoltavlan - nya anpassningar - intresseanmälan

Hej! Ange dina kontaktuppgifter och vilken/vilka referensgrupper du vill anmäla intresse för att delta i. 

Under projektets gång kommer vi att skicka ut korta enkäter vid några tillfällen och om ni så önskar kan det också komma att bli aktuellt att vi besöker er skola eller genomför en telefonintervju.   

Vår målsättning är att skapa utrymme för diskussion och reflektion kring de nya anpassningarna för säkerställa att vi tillgodoser de behov ni ser för målgruppen. 

Du som deltar får tillgång till alla funktioner i Skoltavlan fram till och med 2019-12-31. 

Deltagande är frivilligt och kostnadsfritt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande.

Question Title

* 1. Ange namn och E-post nedan

Question Title

* 2. Jag vill ingå i referensgrupp för:

T