Hej! 
Vi gör den här undersökningen för att se vilka ni är som besöker Ungdomar.se. Vi vill veta mer om er för att kunna skapa en så bra, trygg och rolig mötesplats för er som möjligt. Därför skulle vi bli superglada om just du tog dig tid (ca. 3-5 minuter) för att besvara några frågor. Du är helt anonym och de insamlade svaren kommer att användas i utvecklingen av Ungdomar.se. Tusen tack för din tid!

Vilket kön är du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Question Title

* 1. Vilket kön är du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Var är du född?

Question Title

* 4. Var är du född?

Var kommer dina föräldrar ifrån?

Question Title

* 5. Var kommer dina föräldrar ifrån?

Hur skulle du beskriva ditt eget mående?

Question Title

* 6. Hur skulle du beskriva ditt eget mående?

Vad behöver du för att må bra? (Du kan ange upp till 4 alternativ)

Question Title

* 7. Vad behöver du för att må bra? (Du kan ange upp till 4 alternativ)

Känner du att du har möjlighet att påverka och göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig?

Question Title

* 8. Känner du att du har möjlighet att påverka och göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig?

Delar du dina tankar, funderingar och åsikter kring olika samhällsfrågor på sociala medier?

Question Title

* 9. Delar du dina tankar, funderingar och åsikter kring olika samhällsfrågor på sociala medier?

Hur ser du på ditt eget ansvar för din egen framtid?

Question Title

* 10. Hur ser du på ditt eget ansvar för din egen framtid?

Känner du att du idag har möjlighet att påverka ditt eget framtida liv?

Question Title

* 11. Känner du att du idag har möjlighet att påverka ditt eget framtida liv?

Hur upplever du sociala medier?

Question Title

* 12. Hur upplever du sociala medier?

Den psykiska ohälsa bland unga ökar. Vad tror du kan vara bidragande faktorer? Du kan ange upp till 5 alternativ

Question Title

* 13. Den psykiska ohälsa bland unga ökar. Vad tror du kan vara bidragande faktorer? Du kan ange upp till 5 alternativ

Hur hamnade du på Ungdomar.se?

Question Title

* 14. Hur hamnade du på Ungdomar.se?

Varför besöker du Ungdomar.se?

Question Title

* 15. Varför besöker du Ungdomar.se?

Vad upplever du att du behöver mer information och kunskap om? (Du kan ange upp till 5 alternativ)

Question Title

* 16. Vad upplever du att du behöver mer information och kunskap om? (Du kan ange upp till 5 alternativ)

T